Головна Статті Оголошення Сторінка пам’яті
загиблих воїнів АТО
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Aa Aa Aa
K   K   K  

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська центральна районна бібліотека

ПРОЕКТ

Снігурівська районна державна адміністрація

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про затвердження регламенту
Центру надання адміністративних послуг
Снігурівської районної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 6, 13, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», на виконання розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 05.12.2012 р. № 410-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Закону України «Про адміністративні послуги на території Миколаївської області», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»:

1. Затвердити регламент Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації (далі - регламент), що додається.

2. Доручити структурним підрозділам райдержадміністрації та рекомендувати районним службам забезпечити вивчення та безумовне виконання Регламенту, затвердженого цим розпорядженням.

3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації (Піскуну В.В.) після державної реєстрації цього розпорядження в Снігурівському районному управлінні юстиції Миколаївської області забезпечити його публікацію в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Завадську Ю.В.


Голова райдержадміністрації                                                                                                                                                                                       С.В.Кулажкін


РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг
Снігурівської районної державної адміністрації


Загальна частина

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Снігурівської райдержадміністрації (далі - Центр), порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та даним регламентом Центру.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

5. Центр розміщений в центральній частині міста в зручному для суб'єктів звернення місці.

На вході до будівлі розміщена інформаційна вивіска з найменуванням Центру та режимом його роботи.

Режим роботи Центру надання адміністративних послуг:

 • понедiлок, середа - з 8-00 до 17-00;
 • вiвторок, четвер - з 8-00 до 20-00;
 • п'ятниця - з 8-00 до 16-00;
 • субота - з 8-00 до 15-00.
 • Консультування, прийом та видача документів здійснюється щоденно (крім неділі та святкових днів) з 8.00 до 15.00. без перерви на обід. У вівторок та четвер  прийом суб’єктів звернень продовжується до 20.00.

  Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

  На прилеглій до Центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

  6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

  У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

  Відкрита частина включає:

  - сектор прийому;

  - сектор інформування;

  - сектор очікування;

  - сектор обслуговування.

  Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

  Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення заборонено. Закрита частина розміщена на І-му поверсі будівлі.

  7. У секторі прийому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

  8. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

  У секторі інформування розміщені інформаційні стенди, а також, у разі можливості, інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

  Сектор інформування облаштований столами, стільцями, телефонами, та забезпечений канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

  9. Сектор очікування розміщений в приміщенні, яке облаштоване в достатній кількості стільцями.

  10. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

  11. Площа секторів очікування та обслуговування достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру. Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить 88 кв. метрів.

  12. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщена інформація, зокрема, про:

  - найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

  - графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

  - перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

  - строки надання адміністративних послуг;

  - бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

  - платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

  - супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

  - прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

  - користування інформаційним терміналом (у разі його наявності);

  - користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

  - положення про Центр;

  - регламент Центру.

  13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщений у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, на інформаційному терміналі (у разі його наявності) та на інформаційних стендах.

  14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщені у секторі інформування на стендах - накопичувачах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

  15. На підставі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

  Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

  16. Снігурівська райдержадміністрація, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

  17. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Снігурівську райдержадміністрацію, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та технологічних карток згідно із законодавством.

  Робота інформаційного підрозділу Центру

  18. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

  Інформаційний підрозділ Центру також:

  - інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

  - консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

  - надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єкта звернення до прийому їх адміністратором.

  19. Снігурівська райдержадміністрація, створює та забезпечує роботу розділу “Адміністративні послуги” на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру та інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

  20. Інформація, яка розміщена в приміщенні Центру та на офіціальному веб-сайті Снігурівської райдержадміністрації є актуальною і повною.

  21. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти), забезпечена можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

  Керування чергою в Центрі

  22. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

  23. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

  24. У Центрі є можливість здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час.

  Прийняття заяви та інших документів у Центрі

  25. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

  26. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

  27. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  28. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

  29. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

  30. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

  31. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

  32. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи.

  33. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

  34. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

  35. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів поштою.

  36. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

  37. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до аркуша-проходження справи у паперовій формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

  Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

  38. Після вчинення дій, передбачених пунктами 26-38 цього регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в аркуші-проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

  39. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному райдержадміністрацією, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру.

  40. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

  41. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністратором Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

  42. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

  - своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

  - надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

  У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника центру.

  Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

  43. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

  44. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до аркуша-проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій формі.

  45. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

  Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

  46. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

  47. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

  48. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратор і керівник Центру.

  49. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи зберігається у Центрі.

  Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.