Головна Статті Оголошення Сторінка пам’яті
загиблих воїнів АТО
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Aa Aa Aa
K   K   K  

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська центральна районна бібліотека

Регуляторна діяльність

Регуляторна політика — напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

З 15 січня 2004 року набрав чинності Закон України від 11.09.03 № 1160-IV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закон), згідно з яким:

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності- це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється у межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами України;

Регуляторний акт - прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

Прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;

Регуляторний орган - Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти. До регуляторних органів також належать територіальні органи центральних органів виконавчої влади, державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні організації, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо ці органи, установи та організації відповідно до своїх повноважень приймають регуляторні акти;

Регуляторна діяльність - діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

Відстеження результативності регуляторного акта - заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих про його прийнятті;

Перегляд регуляторного акта - заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики;

Показники результативності регуляторного акта - показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акта та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті;

Аналіз регуляторного впливу - документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики;

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта - документ, який містить дані про результати відстеження результативності регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження;
розробник проекту регуляторного акта- регуляторний орган або інший орган, установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проекту регуляторного акта.

Повідомляємо, що на території Миколаївської області діє відділ представництва Держпідприємництва у Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях, що розміщується за адресою: 69002, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 92, кімн. 147, начальник відділу – Мунтянов Олександр Степанович, тел. моб. 068-458-82-19, e-mail: aleksandrm_m@bk.ru

Представником Держпідприємництва України у Миколаївській області, який розміщується за адресою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 40-А є Горбов Олександр Вікторович, тел. моб.: 067-557-88-88, e-mail: gorbov.customs@gmail.com
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту розпорядження Снігурівської районної державної адміністрації Миколаївської області "Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Снігурівського району Миколаївської області (.doc)

Проект розпорядження "Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Снігурівського району Миколаївської області" (.doc)
З В І Т
про базове відстеження

результативності регуляторного акту розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації "Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Снігурівського району Миколаївської області"

з/п

Найменування

Зміст

1

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється

Розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Снігурівського району Миколаївської області" від 07.06.2017 №255

2

Назва виконавця заходів відстеження результативності регуляторного акта

Відділ економіки райдержадміністрації

3

Цілі прийняття акта

Затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Снігурівського району Миколаївської області забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, які мають бажання та можливості до оновлення рухомого складу, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських автоперевізників, забезпечить задоволення потреб населення у перевезеннях, та підвищення якості і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

4

Строк виконання заходів відстеження результативності регуляторного акта

З 03.05. 2017 по 22.06.2017

5

Тип відстеження

Базове

6

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації.

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

 

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі аналізу чинного законодавства шляхом збору і аналізу пропозицій та зауважень зацікавлених суб’єктів господарювання діяльність яких пов'язана з наданням послуг з пасажироперевезення.

Проект цього регуляторного акта розміщувався на офіційному сайті Снігурівської райдержадміністрації, за період відстеження до проекту регуляторного акта на адресу Снігурівської райдержадміністрації, зауважень та пропозицій від громадських організацій та фізичних осіб не надходило.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Показник

За оперативними даними

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту

2

Розмір витрат бюджету

Не потребує виділення додаткових коштів з державного та місцевого бюджетів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання діяльність яких пов'язана з наданням послуг з пасажироперевезення.

Середній, інформація розміщується в районній газеті «Вісті Снігурівщини» та на сайті Снігурівської райдержадміністрації.

9.

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. Буде створено рівні умови для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на місцевому рівні механізмів участі у конкурсі. Чітке декларування умов конкурсного відбору дає змогу перевізникам ретельно готуватися до участі у конкурсі та передбачається високий рівень виконання ними вимог даного регуляторного акту.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

Повторне відстеження планується провести через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами повторного відстеження буде можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження та у разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

 


 
Розпорядження голови РДА "Про затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Снігурівського району Миколаївської області», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції в Миколаївській області 14.06.2017 року за № 179/2760" (Завантажити документ .doc)
Розпорядження голови РДА "Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики на території Снігурівського району" (Завантажити документ .doc)

Розпорядження голови РДА "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації" (Завантажити документ .doc)

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг” (Завантажити документ .doc)

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації» (Завантажити документ .doc)

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації» (Завантажити документ .doc)
Розпорядження "Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації" (Завантажити документ .doc)

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про затвердження порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації» (Завантажити документ .doc)
До відому суб’єктів господарювання!

10.12.2015р головою Снігурівської райдержадміністрації прийнято розпорядження № 503 -р, яким затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2016 рік та План – графік відстеження результативності регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2016рік

 

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Снігурівської райдержадміністрації на 2016рік
п/п
Вид
Назва проекту
регуляторного акту
Обговорення необхідності прийняття
Строки
підготовки
Підрозділ
відповідальний
за розробку
Примітки
(спосіб оприлюднення, тощо)

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

 

ПЛАН – ГРАФІК
відстеження результативності регуляторних актів
Снігурівської райдержадміністрації на 2016рік
п
/п
Вид
Назва
 
Відстеження
Строки
проведення відстеження
Підрозділ
відповідальний
за проведення відстеження
Примітки
(спосіб оприлюднення, тощо)

1

2

3

4

5

6

7

1

Розпорядження

голови райдержадміністрації

Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг

повторне

відстеження

червень - липень 2016року

Відділ адміністративно- дозвільних процедур Снігурівської райдержадміністрації

Веб - сайт Снігурівської райдержадміністрації, районна газета «Вісті Снігурівщини»

2

Розпорядження

голови райдержадміністрації

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації

повторне

відстеження

Грудень 2016року

Відділ адміністративно- дозвільних процедур Снігурівської райдержадміністрації

Веб - сайт Снігурівської райдержадміністрації, районна газета «Вісті Снігурівщини»

Відділ економіки Снігурівської райдержадміністрації
До відому суб’єктів господарювання!

19.02.2015р головою Снігурівської райдержадміністрації прийнято розпорядження №73-р, яким затверджено зміни (доповнення) до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2015рік

п/п
Вид
Назва проекту регуляторного акту
Обговорення
необхідності
прийняття
Строки
підготовки
Підрозділ
відповідальний за розробку
Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1
2
3
4
5
6
7
2
Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації
Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної дміністрації
ст.15 Закону
України «Про адміністративні послуги»
Лютий –квітень
2015року
Сектор адміністративно – дозвільних процедур
апарату
райдержадміністрації
Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

 Розпорядженням першого заступника голови райдержадміністрації, виконувачем функцій і повноважень голови Снігурівської райдержадміністрації від 10.12.2014року №495-р затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2015рік:

п/п

Вид

Назва проекту регуляторного акту

Обговорення

необхідності

прийняття

Строки

підготовки

Підрозділ

відповідальний за розробку

Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)

1

2

3

4

5

6

7

1

Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної дміністрації

 

п.12. 6,п.12.7 ст.12 Закону

України «Про адміністративні послуги»

Січень- лютий 2015року

Сектор адміністративно- дозвільних процедур апарату Снігурівської райдержадміністрації

 

Веб-сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

та затверджено план – графік відстеження результативності регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2015 рік:

п/п

Вид

Назва

Вид відстеження

Строк

проведення

відстеження

Відповідальний за

проведення

відстеження

Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)

1

2

3

4

5

6

7

1

Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної аддміністрації

Повторне відстеження

липень

2015року

Сектор адміністративно- дозвільних процедур апарату Снігурівської райдержадміністрації

Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

2

Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної дміністрації

Базове

відстеження

Грудень 2015року

Сектор адміністративно- дозвільних процедур апарату Снігурівської райдержадміністрації

 

Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

Відділ економіки Снігурівської райдержадміністрації
04.12.2014р першим заступником голови райдержадміністрації,виконувачем функцій і повноважень голови Снігурівської райдержадміністрації затверджено зміни (доповнення) до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2014рік

№ п/п Вид Назва проекту регуляторного акту Обговорення необхідності прийняття Строки підготовки Підрозділ відповідальний за розробку Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної дміністрації п.12.6,п.12.7 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги» грудень 2014 року Державний адміністратор апарату райдержадміністрації Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»12.12.2013р головою Снігурівської райдержадміністрації затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2014рік

№ п/п Вид Назва проекту регуляторного акту Обговорення необхідності прийняття Строки підготовки Підрозділ відповідальний за розробку Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської райдержадміністрації та переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської райдержадміністрації ч.6,10 ст..12 Закону України «Про адміністративні послуги» Січень- березень 2014року Державний адміністратор апарату райдержадміністрації Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

12.12.2013р головою райдержадміністрації затверджено план – графік відстеження результативності регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2014 рік

№ п/п Вид Назва Вид відстеження Строк проведення відстеження Відповідальний за проведення відстеження Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської райдержадміністрації та переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської райдержадміністрації Базове відстеження грудень 2014 Державний адміністратор апарату райдержадміністрації Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»


Проект Розпорядження голови РДА "Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації"

Аналіз регуляторного впливу  


Снігурівська райдержадміністрація повідомляє про прийняття регуляторного акту - розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації”, зареєстроване в Снігурівському районному управлінні юстиції 08 липня 2015 року за №8/111. З Порядками проведення конкурсу для надання супутних послуг, пов'язанних з наданням адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг Снігурівської РДА, можна ознайомитись на офіційному сайті райдержадміністрації та в Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської РДА).

→  Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації