Головна Статті Оголошення Сторінка пам’яті
загиблих воїнів АТО
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Aa Aa Aa
K   K   K  

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська центральна районна бібліотека

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Cнігурівської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації”

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до ст. 12 Закону України “Про адміністративні послуги” регламент Центру надання адміністративних послуг затверджується органом, який прийняв рішення про утворення центру. Кабінет Міністрів України затверджує примірне положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент.

У зв`язку з цим виникає необхідність прийняття розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації “Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації”, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”.

2. Цілі державного регулювання.

Проект розпорядження підготовлено з метою унормування питання щодо визначення порядку організації роботи Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації (далі - Центр), порядку дій адміністраторів, керівника Центру та їх взаємодії із суб`єктами надання адміністративних послуг для забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг.

Таким чином, зазначені цілі буде досягнуто за умови прийняття регуляторного акта, що дасть можливість унормувати наступні питання:

 • чітко визначити порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру;
 • забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, з мінімальним витратами часу на очікування прийому адміністратором;
 • забезпечити вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;
 • надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;
 • мінімізувати корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
 • удосконалити взаємодію структурних підрозділів Снігурівської районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих та регіональних дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».
 • 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

  У даному випадку вбачається за можливе розглянути наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

  1. Відмова від регулювання та залишення існуючого становища без змін.

  Такий спосіб не є ефективним, оскільки він не враховує існуючі вимоги до порядку організації роботи Центру, порядку дій адміністраторів та керівника Центру та їх взаємодії із суб`єктами надання адміністративних послуг. У разі відмови від регулювання залишаються невиконаними вимоги ст.12 Закону України “Про адміністративні послуги” щодо затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг органом, який прийняв рішення про утворення Центру.

  2. Необхідність регулювання.

  Необхідність регулювання виникає із необхідності прийняття регуляторного акту відповідно до вимог діючого законодавства.

  4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

  Для розв’язання проблемного питання пропонується прийняти розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації “Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації”.

  5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

  Прийняття проекту розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації “Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації” дозволить визначити порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації. При цьому буде забезпечено виконання вимог Закону України “Про адміністративні послуги” щодо затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг органом, який прийняв рішення про утворення центру з врахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”.

  Простота виконання вимог, встановлених регуляторним актом, простота його положень, що містять чітке обґрунтування поставлених завдань, забезпечують можливість його дотримання усіма учасниками відносин.

  Разом з тим, існують ризики впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акта, зокрема, зміни в чинному законодавстві (зміни до порядку отримання адміністративних послуг, зміни нормативно - правової бази, відповідно до якої був розроблений проект регуляторного акта). Це може призвести до недоцільності подальшого застосування прийнятого регуляторного акта або зміни його суті чи окремих положень.

  Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних (насамперед, комп`ютерних) технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість роботи Центру, прискорити процеси надання адміністративних послуг, полегшити суб`єктам звернень доступ до необхідної інформації тощо.

  Тобто ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акта існує цілком реально, однак не може вплинути на фактор відмови від введення в дію запропонованого регулювання, оскільки наслідки відмови значно гірші за наведені.

  6. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідних заходів (наводяться основні принципи і способи досягнення цілей державного регулювання та визначається ступінь їх ефективності).

  Для розв'язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації”.

  Реалізація даного механізму забезпечить створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

  Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Проект розпорядження негативних чинників не має.

  Рівень поінформованості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження. По-перше, проект розпорядження оприлюднено з метою обговорення та прийняття зауважень та пропозицій.

  По-друге, після прийняття регуляторного акту його зміст буде розміщено на офіційному веб-сайті Снігурівської районної державної адміністрації (http://snigurivka-rda.gov.ua). Після прийняття регуляторний акт буде надруковано у районній газеті “Вісті Снігурівщини” (газета Снігурівської районної державної адміністрації та районної ради), а також у вигляді брошур розміщений на інформаційних стендах Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації.

  7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод на витрат.

  Даний регуляторний акт, певним чином, впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які мають різний характер і соціальний ефект.

  Проведення аналізу вигод та витрат у повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних та економічних моделей, тощо.

  Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється його дія, наведені вигоди та витрати у текстовій формі та занесені до Таблиці вигод та витрат.

  Таблиця вигод та витрат

  Сфера дії Витрати Вигоди
  Інтереси держави На утримання Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації. -відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
  -дотримання принципу організаційної єдності;
  -раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
  -мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
  -мінімізація корупційної складової;
  -оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
  -налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб’єктів звернень;
  -формування в суспільстві позитивного іміджу влади.
  Інтереси суб’єктів господарювання Плата за надання адміністративних послуг згідно чинного законодавства. Інші додаткові витрати не плануються. - доступність та зручність;
  належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо);
  -час, що витрачається на отримання адміністративних послуг;
  - отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;
  -достатність інформування про порядок отримання адміністративних послуг.
  Інтереси громадян Плата за надання адміністративних послуг згідно чинного законодавства. Інші додаткові витрати не Плануються. - доступність та зручність;
  - належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо);
  - спрощення процедури отримання адміністративних послуг;
  - час, що витрачається на отримання адміністративних послуг;
  - отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;
  -достатність інформування про порядок отримання адміністративних послуг.

  Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

  8. Строк дії регуляторного акта.

  Даний проект регуляторного акта – розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, оскільки на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим. Таким чином, дія даного регуляторного акта необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

  9. Показники результативності регуляторного акта.

  Для даного регуляторного акта було визначено декілька показників результативності, які безпосередньо пов’язані з цілями регуляторного акта та мають числовий вимір і прогнозні значення. Тобто, цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта.

  Основними показниками впливу є:

 • кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації;
 • кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;
 • кількість наданих адміністративних послуг;
 • середній термін розгляду звернення;
 • кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
 • Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Снігурівський район).

  Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

  Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, зменшиться.

  Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

  10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

  Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних, наданих працівниками Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації.

  Базове відстеження результативності даного регуляторного акта здійснюватиметься сектором адміністративно-дозвільних процедур апарату Снігурівської районної державної адміністрації до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

  Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.

  Не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, буде проведене повторне відстеження результативності цього акту, де будуть відображені показники за період, з моменту закінчення проведення базового відстеження.

  За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

  Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності регуляторного акта, при умові його чинності, буде здійснено періодичне відстеження результативності, де будуть відображені відповідні показники, у порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.

  Впровадження даного регуляторного акта практично не створює додаткових матеріальних, часових або інших витрат для його виконавців. Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребує створення додаткових систем контролю.

  27.01.2014 року

  Розробник: сектор адміністративно-дозвільних процедур апарату Снігурівської райдержадміністрації

  Державний адміністратор
  апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                                                       І.Ю. Мазур