Снігурівка » Економіка та фінанси
Головна Статті Оголошення Сторінка пам’яті
загиблих воїнів АТО
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Aa Aa Aa
K   K   K  

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська центральна районна бібліотека

Основні завдання відділу економіки райдержадміністрації

Основними завданнями відділу економіки райдержадміністрації є забезпечення на території району:

1) реалізації державної політики економічного і соціального розвитку;

реалізації державної цінової політики;

2) реалізації державної промислової політики;

3) реалізації регіональної політики та туризму;

4) реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно - приватного партнерства;

5) реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

6) реалізації державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

7) реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

Відділ економіки райдержадміністрації відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, доручень департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан і тенденції соціально – економічного розвитку, секторів і галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

4) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

5) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, а також інших регіональних програм, розробником яких є відділ;

8) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць району для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

9) забезпечує здійснення моніторингу стану виконання актів Президента України з економічних питань, аналізує стан впровадження програми економічних реформ, забезпечує висвітлення на веб - сайті Снігурівської районної державної адміністрації інформації про результати роботи комітету з економічних реформ при Снігурівській районній державній адміністрації;

10) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

11) розробляє та організовує реалізацію програм та заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення ефективності функціонування механізму державно-приватного партнерства;

12) готує пропозиції щодо:
погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
надання за рахунок коштів районного бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
інвестиційного попиту району про обсяги державних централізованих капітальних вкладень у пріоритетних галузях економіки і контроль за їх ефективним використанням;
створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

13) розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

14) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

15) здійснює моніторинг та аналіз внутрішньої торгівлі, побутових послуг і тенденцій розвитку споживчого ринку району, розробляє та організовує реалізацію відповідних заходів та програм;

16) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

17) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

18) здійснює розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму і курортів, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

19) забезпечує раціональне використання та збереження туристичних ресурсів, природно – рекреаційного та історико – культурного середовища на території району;

20) здійснює пропагування серед населення здорового способу життя, ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико – культурною спадщиною, природним середовищем;

21) бере участь у впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, розробці пропозиції щодо вдосконалення реалізації регіональної політики у сфері природоохоронної діяльності;

22) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами Снігурівської районної державної адміністрації участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

23) вживає заходів з розвитку міжрегіонального співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

24) координує роботу з реалізації в районі державних програм у сфері європейської інтеграції, готує пропозиції до заходів з їх реалізації та здійснює аналіз їх виконання, готує звітні матеріали;

25) готує висновки щодо економічної доцільності виділення коштів з резервного фонду районного бюджету та у межах своїх повноважень проекти відповідних розпоряджень голови Снігурівської районної державної адміністрації;

26) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

27) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Снігурівської районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

28) готує або бере участь у підготовці проектів угод (у тому числі регіонального розвитку), договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

29) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

30) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

31) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Снігурівської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

32) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

33) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

34) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

35) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

36) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; надає консультації з питань захисту прав споживачів;

37) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

39) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) організовує роботу щодо обробки персональних даних працівників відділу та забезпечує їх захист від незаконного доступу;

45) здійснює інші передбачені законом повноваження.