Снігурівка » Економіка та фінанси
Головна Статті Оголошення Сторінка пам’яті
загиблих воїнів АТО
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Aa Aa Aa
K   K   K  

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська центральна районна бібліотека

РІШЕННЯ No4 XXVсесії районної ради шостого скликання від 29 січня 2014 року “Про районний бюджет Снігурівського району на 2014 рік”

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету Снігурівського району на 2014 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», рішення обласної ради «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2014 рік», на підставі пункту 17 частини першої статті 43, частини другої та третьої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 178203,952 тис.гривень, із них відповідно до статті 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» обсяг дотації вирівнювання – в сумі 81602,800 тис.гривень; додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 981,200 тис.гривень; додаткової дотації на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах – 188,900 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету – у сумі 73508,2 тис.гривень, субвенцій з обласного бюджету в сумі 3287,734 тис.гривень.

2. Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 175910,350 тис.гривень, спеціального фонду бюджету – 2293,602 тис.гривень. (додаток 1).

3. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 178269,353 тис.гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – в сумі 175461,805 тис.гривень та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 2807,548 тис.гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету (додатки 3, 3.1).

4. Затвердити на 2014 рік згідно з додатком 4:
– обсяги повернення до спеціального фонду районного бюджету кредитів та коштів, що надавались у минулі роки для фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств, у сумі 65,401 тис.гривень.

5. Затвердити загальний фонд районного бюджету з профіцитом у сумі 448,545 тис. гривень, напрямом використання якого визначити:
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), - у сумі 448,545 тис.гривень (додаток 5).

6. Затвердити спеціальний фонд районного бюджету з дефіцитом у сумі 448,545 тис.гривень, джерелом покриття якого визначити:
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), - у сумі 448,545 тис.гривень (додаток 5).

7. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету Снігурівського району в сумі 150,000 тис.гривень.

8. Затвердити у складі районного бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 6) на 2014 рік :
– дотації вирівнювання місцевим бюджетам Снігурівського району у сумі 9488,314 тис.гривень;
– передачі коштів до районного бюджету у сумі 128,516 тис.гривень;
– додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 172,100 тис.гривень, розподіл якої визначено відповідно до Порядку розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості у 2014 році (додаток 7);
– субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 745,200 тис.гривень (додаток 8);
– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 200,0 тис.гривень;
– субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 111,720 тис. гривень;
– субвенції з районного бюджету сільському бюджету Афанасіївської сільської ради за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 100,0 тис.гривень;
– субвенції з районного бюджету сільському бюджету Афанасіївської сільської ради на співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування на капітальний ремонт водомережі с.Юріївка в сумі 20,0 тис. гривень.
Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи, приватизації та власності, за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини районного бюджету, проводити їх розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами району, головними розпорядниками коштів районного бюджету, із внесенням відповідних змін до розпису районного бюджету Снігурівського району на 2014 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови райдержадміністрації, з наступним затвердженням такого розподілу або перерозподілу на сесії районної ради.

9. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам Снігурівського району та передача коштів здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету) згідно із додатком 6 до цього рішення.

10. Установити розмір резервного фонду непередбачених видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 15,0 тис. гривень.

11. Затвердити бюджет розвитку районного бюджету в сумі 513,946 тис.гривень (додатки 2,3,3.1, 9,10).

12. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 2433,850 тис.гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 2368,449 тис.гривень, видатків спеціального фонду бюджету у сумі 65,401 тис.гривень (додаток 11).

13.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– інші виплати населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам.

14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень. У разі наявності у головних розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі здійснює платежі загального фонду за видатками (крім тих, що передбачено пунктом 13 цього рішення) лише після погашення такої заборгованості.

15. Установити, що уточнені паспорти бюджетних програм за програмами, які затверджені в додатку 3.1. до цього рішення, складають усі головні розпорядники коштів районного бюджету за кожною бюджетною програмою (крім бюджетних програм, що створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, та субвенцій, що передаються іншим бюджетам).

16. Установити, що після прийняття рішення «Про районний бюджет Снігурівського району на 2014 рік» внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України. Зокрема, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, фінансове управління райдержадміністрації здійснює перерозподіл видатків за функціональною класифікацією видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету. Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, перерозподіл видатків бюджету за функціональною класифікацією видатків, включаючи резервний фонд бюджету, додаткових дотацій та субвенцій між місцевими бюджетами, у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням голови райдержадміністрації та погодженням із постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи, приватизації та власності.

17. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

18. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

19. У випадку невиконання показників надходжень до районного бюджету на 2014 рік, визначених розписом районного бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації.

20. Установити, що відповідно до статей 24, 59, 80 Бюджетного кодексу України у 2014 році встановлюється звітність про виконання районного бюджету:
– квартальний та річний звіти про виконання районного бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду надаються районною державною адміністрацією постійній комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи, приватизації та власності в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;
– органи стягнення подають фінансовому управлінню райдержадміністрації відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 Бюджетного кодексу України.

21. Рекомендувати міській, сільським радам під час затвердження відповідних бюджетів забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником коштів згідно з обґрунтованими лімітами споживання.

22. Додатки 1 - 11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2014 року.

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи, приватизації та власності.


В.Козирєв,
голова районної ради.