Снігурівка » Економіка та фінанси
Головна Статті Оголошення Сторінка пам’яті
загиблих воїнів АТО
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Aa Aa Aa
K   K   K  

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська центральна районна бібліотека

РІШЕННЯ № 18

Від 30 грудня 2011 року
11 сесія 6 скликання
м.Снігурівка

Про районний бюджет
Снігурівського району на 2012 рік

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету Снігурівського району на 2012 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», рішення обласної ради «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2012 рік», на підставі пункту 17 частини першої статті 43, частини другої та третьої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 133215,047 тис.гривень, із них відповідно до статей 1, 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» обсяг дотації вирівнювання - в сумі 72870,800 тис.гривень, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - у сумі 601,200 тис.гривень та субвенцій - у сумі 42963,100 тис.гривень.

2. Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 131002,400 тис.гривень, спеціального фонду бюджету – 2212,647 тис.гривень. (додаток 1).

3. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 133331,498 тис.гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 130977,400 тис.гривень та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 2354,098 тис.гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету (додаток 3).

4. Затвердити на 2012 рік згідно з додатком 4:

- обсяги повернення до спеціального фонду районного бюджету кредитів та коштів, що надавались у минулі роки для фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств, у сумі 116,451 тис.гривень;

5. Затвердити загальний фонд районного бюджету з профіцитом у сумі 25,000 тис.гривень, напрямом використання якого визначити :

- кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 25,000 тис.гривень ( додаток 5).

6. Затвердити спеціальний фонд районного бюджету з дефіцитом у сумі 25,000 тис.гривень, напрямом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 25,000 тис.гривень (додаток 5).

7. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету Снігурівського району в сумі 150,000 тис.гривень.

8. Затвердити у складі районного бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 6) на 2012 рік :

- дотації вирівнювання місцевим бюджетам Снігурівського району у сумі 8199,852 тис.гривень;

-додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 136,600 тис.гривень , розподіл якої визначено відповідно до Порядку розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості у 2011 році (додаток 7);

-субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах сумі 782,000 тис.грн.

- Дозволити районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи, приватизації та власності, за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини районного бюджету, проводити їх розподіл між місцевими бюджетами району з наступним затвердженням на сесії районної ради.

9. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам Снігурівського району здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету) згідно із додатком 6 до цього рішення.

10. Установити розмір резервного фонду непередбачених видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 15,0 тис.гривень.

11. Затвердити бюджет розвитку районного бюджету в сумі 141,451 тис.гривень (додатки 2,3,8,9).

12. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм на загальну суму 44286,298 тис.гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету на реалізацію державних програм - у сумі 41687,900 тис.гривень та регіональних програм - у сумі 2456,947 тис.гривень, видатків спеціального фонду бюджету на реалізацію державних програм - у сумі 25,000 тис.грн та регіональних програм - у сумі 116,451 тис.гривень (додаток 10).

13.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

14. Установити, що після прийняття рішення про районний бюджет внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України. Зокрема, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету фінансове управління райдержадміністрації здійснює перерозподіл видатків за функціональною класифікацією видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень між функціональною класифікацією видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету, збільшення або зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення або збільшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за розпорядженням голови райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи, приватизації та власності.

15. Установити, що відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України районна державна адміністрація може отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету та середньострокові позики, які покриваються головним управлінням Державної казначейської служби України у Миколаївській області за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

16. У випадку невиконання показників надходжень до районного бюджету на 2012 рік, визначених розписом районного бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації.

17. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по головних розпорядниках коштів районного бюджету, виходячи з обсягів бюджетних призначень, визначених цим рішенням (додаток 11).

Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів районного бюджету, згідно з обґрунтованими лімітами споживання. Під час виконання районного бюджету Снігурівського району на 2012 рік забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів і послуг.
У разі наявності у головних розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) управління Державної казначейської служби України в Снігурівському районі здійснює платежі загального фонду за видатками (крім тих, що передбачено пунктом 13 цього рішення) лише після погашення такої заборгованості.

18. У разі внесення змін до структури районної державної адміністрації фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити розроблення розпису районного бюджету на 2012 рік з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи райдержадміністрації, які є головними розпорядниками коштів районного бюджету.

19. Установити, що відповідно до статей 24,59,80 Бюджетного кодексу України у 2012 році встановлюється звітність про виконання районного бюджету:

- квартальний та річний звіти про виконання районного бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду надаються районною державною адміністрацією постійній комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи, приватизації та власності в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

- органи стягнення подають фінансовому управлінню райдержадміністрації відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 Бюджетного кодексу України.

20. Прийняти повноваження на здійснення видатків обласного бюджету у 2012 році для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, І категорії та дітям інвалідам, інвалідність яких пов»язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

21. Рекомендувати міській, сільським радам під час затвердження відповідних бюджетів забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2012 рік та забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів згідно з обґрунтованими лімітами споживання.

22. Додатки 1 - 11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2012 року.

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи, приватизації та власності.

Голова районної ради                                                                                                                                                                     В.Г.Козирєв


Додатки:

Додаток 1

Додаток 2, 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Розрахунок до додатку 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

Додаток до Порядку