Головна Статті Оголошення Герої
не вмирають!
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Що потрібно знати
про коронавірус?

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська центральна районна бібліотека

Регуляторна діяльність

Регуляторна політика — напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

З 15 січня 2004 року набрав чинності Закон України від 11.09.03 № 1160-IV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон), згідно з яким:

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності- це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється у межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами України;

Регуляторний акт – прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання;

Прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;

Регуляторний орган – Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти. До регуляторних органів також належать територіальні органи центральних органів виконавчої влади, державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні організації, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо ці органи, установи та організації відповідно до своїх повноважень приймають регуляторні акти;

Регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

Відстеження результативності регуляторного акта – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих про його прийнятті;

Перегляд регуляторного акта – заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики;

Показники результативності регуляторного акта – показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акта та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті;

Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики;

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про результати відстеження результативності регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження;
розробник проекту регуляторного акта- регуляторний орган або інший орган, установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проекту регуляторного акта.

Повідомляємо, що на території Миколаївської області діє відділ представництва Держпідприємництва у Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях, що розміщується за адресою: 69002, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 92, кімн. 147, начальник відділу – Мунтянов Олександр Степанович, тел. моб. 068-458-82-19, e-mail: aleksandrm_m@bk.ru

Представником Держпідприємництва України у Миколаївській області, який розміщується за адресою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 40-А є Горбов Олександр Вікторович, тел. моб.: 067-557-88-88, e-mail: gorbov.customs@gmail.com


→Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації “Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг  в Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації

→ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Снігурівської  районної державної адміністрації “Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Снігурівського району Миколаївської області”

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту розпорядження Снігурівської районної державної адміністрації Миколаївської області “Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Снігурівського району Миколаївської області (.doc)

Проект розпорядження “Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Снігурівського району Миколаївської області” (.doc)


Реєстр діючих регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації станом на 01.01.2019 року

Розпорядження голови РДА “Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики на території Снігурівського району” (Завантажити документ .doc)

Розпорядження голови РДА “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації” (Завантажити документ .doc)

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг” (Завантажити документ .doc)

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації» (Завантажити документ .doc)

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації» (Завантажити документ .doc)


 

Розпорядження “Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації” (Завантажити документ .doc)

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Снігурівської районної державної адміністрації «Про затвердження порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації» (Завантажити документ .doc)


До відому суб’єктів господарювання!

13.12.2019 р першим заступником голови, виконувачем функцій і повноважень голови Снігурівської райдержадміністрації прийнято розпорядження №313-р, яким затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2020 рік та План-графік відстеження результативності регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2020 рік

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
 Снігурівської райдержадміністрації на 2020 рік

п/п

Вид Назва проекту

регуляторного акту

Обгрунтування необхідності прийняття Строки

підготовки

Підрозділ

відповідальний

за розробку

Примітки

(спосіб оприлюднення, тощо)

1 2 3 4 5 6 7

 

ПЛАН-ГРАФІК
відстеження результативності регуляторних актів
Снігурівської райдержадміністрації на 2020 рік

п/п

Вид Назва

 

Відстеження Строки

прове-дення відсте-ження

Підрозділ

відповідальний

за прове-дення відстеження

Примітки

(спосіб оприлюд-нення, тощо)

1 2 3 4 5 6 7
1.

 

Управління  економічного розвитку райдержадміністрації


 

До відому суб’єктів господарювання!

04.12.2018 р головою Снігурівської райдержадміністрації прийнято розпорядження №563-р, яким затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2019 рік та План-графік відстеження результативності регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2019 рік

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
 Снігурівської райдержадміністрації на 2019 рік

п/п

Вид Назва проекту

регуляторного акту

Обгрунтування необхідності прийняття Строки

підготовки

Підрозділ

відповідальний

за розробку

Примітки

(спосіб оприлюднення, тощо)

1 2 3 4 5 6 7

 

ПЛАН-ГРАФІК
відстеження результативності регуляторних актів
Снігурівської райдержадміністрації на 2019 рік

п/п

Вид Назва

 

Відстеження Строки

прове-дення відсте-ження

Підрозділ

відповідальний

за прове-дення відстеження

Примітки

(спосіб оприлюд-нення, тощо)

1 2 3 4 5 6 7
1. Розпорядження голови райдерж-адміністрації від 26.03.2015 №123-р Про затверд-ження переліку адміністра-тивних послуг, які надаються через Центр надання адміністра-тивних послуг Снігурівської районної державної адміністрації Періодичне Грудень 2019 року Відділ адміністративно-дозвільних процедур Снігурівської райдержадміністрації Офіційний веб-сайт Снігурів-ської райдерж-адміні-страції
2 Розпорядження голови райдерж-адміністрації від 19.06.2015 №245-р Про затверд-ження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністра-тивних послуг в Центрі надання адміністра-тивних послуг Снігурівської районної державної адміністрації Періодичне Липень

2019

року

Відділ адміністративно-дозвільних процедур Снігурівської райдержадміністрації Офіційний веб-сайт Снігурів-ської райдерж-адміні-страції

 

                                                                                  Відділ економіки райдержадміністрації

До відому суб’єктів господарювання!

05.12.2017р головою Снігурівської райдержадміністрації прийнято розпорядження №637-р, яким затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2018 рік та План-графік відстеження результативності регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2018рік

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Снігурівської райдержадміністрації на 2018рік

 

п/п

Вид

Назва проекту

регуляторного акту

Обгрунтування необхідності прийняття

Строки

підготовки

Підрозділ

відповідальний

за розробку

Примітки

(спосіб оприлюднення, тощо)

1

2

3

4

5

6

7

 

ПЛАН-ГРАФІК

відстеження результативності регуляторних актів

Снігурівської райдержадміністрації на 2018рік

п

/п

Вид

Назва

Відстеження

Строки

проведення відстеження

Підрозділ

відповідальний

за проведення відстеження

Примітки

(спосіб оприлюднення,

тощо)

1

2

3

4

5

6

7

1

Розпорядження голови РДА

07.06.

2017 №255-р

Про затвердження умов конкурсу

з визначення пасажирських автомобільних

перевізників на приміських автобусних

маршрутах загального користування, що

не виходять за межі Снігурівського району

Миколаївської області

Повторне

Квітень травень 2018

Відділ економіки РДА

Офіційний сайт РДА,

районна газета «Вісті Снігурівщ

ини»

2

Розпорядження голови РДА від 02.04.2014 №122-р

Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації

Періодичне

Серпень

2018року

Відділ адміністративно- дозвільних процедур Снігурівської РДА

Офіційний сайт РДА, районна газета “Вісті Снігурів-щини”

До відому суб’єктів господарювання!

10.12.2015р головою Снігурівської райдержадміністрації прийнято розпорядження № 503 -р, яким затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2016 рік та План – графік відстеження результативності регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2016рік

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Снігурівської райдержадміністрації на 2016рік

п/п

Вид Назва проекту

регуляторного акту

Обговорення необхідності прийняття Строки

підготовки

Підрозділ

відповідальний

за розробку

Примітки

(спосіб оприлюднення, тощо)

1 2 3 4 5 6 7

ПЛАН – ГРАФІК

відстеження результативності регуляторних актів

Снігурівської райдержадміністрації на 2016рік

п

/п

Вид Назва Відстеження Строки

проведення відстеження

Підрозділ

відповідальний

за проведення відстеження

Примітки

(спосіб оприлюднення, тощо)

1 2 3 4 5 6 7
1 Розпорядження

голови райдержадміністрації

Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг повторне

відстеження

червень – липень 2016року Відділ адміністративно- дозвільних процедур Снігурівської РДА Веб – сайт Снігурівської РДА, районна газета «Вісті Снігурівщини»
2 Розпорядження

голови райдержадміністрації

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації повторне

відстеження

Грудень 2016року Відділ адміністративно- дозвільних процедур Снігурівської РДА Веб – сайт Снігурівської РДА, районна газета «Вісті Снігурівщини»

Відділ економіки Снігурівської райдержадміністрації


 

До відому суб’єктів господарювання!

19.02.2015р головою Снігурівської райдержадміністрації прийнято розпорядження №73-р, яким затверджено зміни (доповнення) до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2015рік

п/п

Вид Назва проекту регуляторного акту Обговорення

необхідності

прийняття

Строки

підготовки

Підрозділ

відповідальний за розробку

Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1 2 3 4 5 6 7
2 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної дміністрації ст.15 Закону

України «Про адміністративні послуги»

Лютий –квітень

2015року

Сектор адміністративно – дозвільних процедур

апарату

райдержадміністрації

Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

Розпорядженням першого заступника голови райдержадміністрації, виконувачем функцій і повноважень голови Снігурівської райдержадміністрації від 10.12.2014року №495-р затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2015рік:

п/п

Вид Назва проекту регуляторного акту Обговорення

необхідності

прийняття

Строки

підготовки

Підрозділ

відповідальний за розробку

Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної дміністрації п.12. 6,п.12.7 ст.12 Закону

України «Про адміністративні послуги»

Січень- лютий 2015року Сектор адміністративно- дозвільних процедур апарату Снігурівської райдержадміністрації Веб-сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

та затверджено план – графік відстеження результативності регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2015 рік:

п/п

Вид Назва Вид відстеження Строк

проведення

відстеження

Відповідальний за

проведення

відстеження

Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної аддміністрації Повторне відстеження липень

2015року

Сектор адміністративно- дозвільних процедур апарату Снігурівської райдержадміністрації Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»
2 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної дміністрації Базове

відстеження

Грудень 2015року Сектор адміністративно- дозвільних процедур апарату Снігурівської райдержадміністрації Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

Відділ економіки Снігурівської райдержадміністрації


 

04.12.2014р першим заступником голови райдержадміністрації,виконувачем функцій і повноважень голови Снігурівської райдержадміністрації затверджено зміни (доповнення) до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2014рік

№ п/п Вид Назва проекту регуляторного акту Обговорення необхідності прийняття Строки підготовки Підрозділ відповідальний за розробку Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної дміністрації п.12.6,п.12.7 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги» грудень 2014 року Державний адміністратор апарату райдержадміністрації Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

 


 

12.12.2013р головою Снігурівської райдержадміністрації затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2014рік

№ п/п Вид Назва проекту регуляторного акту Обговорення необхідності прийняття Строки підготовки Підрозділ відповідальний за розробку Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської райдержадміністрації та переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської райдержадміністрації ч.6,10 ст..12 Закону України «Про адміністративні послуги» Січень- березень 2014року Державний адміністратор апарату райдержадміністрації Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

12.12.2013р головою райдержадміністрації затверджено план – графік відстеження результативності регуляторних актів Снігурівської райдержадміністрації на 2014 рік

№ п/п Вид Назва Вид відстеження Строк проведення відстеження Відповідальний за проведення відстеження Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Розпорядження голови Снігурівської райдержадміністрації Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської райдержадміністрації та переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Снігурівської райдержадміністрації Базове відстеження грудень 2014 Державний адміністратор апарату райдержадміністрації Веб – сайт Снігурівської райдержадміністрації, газета «Вісті Снігурівщини»

 


Проект Розпорядження голови РДА “Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації”

Аналіз регуляторного впливу  

Снігурівська райдержадміністрація повідомляє про прийняття регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації”, зареєстроване в Снігурівському районному управлінні юстиції 08 липня 2015 року за №8/111. З Порядками проведення конкурсу для надання супутних послуг, пов’язанних з наданням адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг Снігурівської РДА, можна ознайомитись на офіційному сайті райдержадміністрації та в Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської РДА).

→  Про затвердження Порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг Снігурівської районної державної адміністрації