Головна Статті Оголошення Герої
не вмирають!
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Aa Aa Aa
K   K   K  

УВАГА ! Державна фінансова підтримка здешевлення агрокредитів

На виконання умов постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» розпочала роботу конкурсна комісія з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів.

Компенсація надається за нараховані та сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку України. Позичальникам, які мають чистий дохід від реалізації продукції за 2017 рік до 20 млн. грн. Річний ліміт коштів обмежений!

Заявки та документи приймаються до 28 листопада 2018 р.

Для отримання державної підтримки звертатися за адресою:

54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації , кім.1. Телефони для довідок: (0512) 37 78 05 , 37 74 02

Пoрядок та умови проведення конкурсу

з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки

шляхом здешевлення кредитів

Цей порядок визначає процедуру організації конкурсного відбору та проведення засідань конкурсної комісії з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів, склад якої затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 18 квітня 2018 р. № 129-р.

Умови проведення конкурсного відбору розроблено на підставі пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (далі – Порядок).

Завданням конкурсної комісії є визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, залученими виключно на умовах, визначених Порядком та постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2018 року № 254 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» .

Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке скликається головою конкурсної комісії або його заступником (у разі відсутності голови комісії).

Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення в друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу, а закінчує за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії. Засідання конкурсної комісії проводяться за потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Обов’язки щодо підготовки матеріалів до розгляду конкурсною комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря конкурсної комісії.

Претенденти на отримання фінансової підтримки подають до конкурсної комісії ЗАЯВКУ за формою, встановленою Мінагрополітики, та такі документи:

  • копію ВИТЯГУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • копії кредитного договору та додатково укладених договорів між позичальником та банком, засвідчені банком;
  • довідку про банківські реквізити підприємства (довільна форма);
  • виписку банку про отримання позичальником кредиту;
  • копії фінансової звітності за 2017 рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід);
  • довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами державної фіскальної служби;
  • реєстр та копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки на оплату, платіжні доручення про оплату, прибутково-видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, надання послуг);
  • прогнозний розрахунок банку річної суми відсотків за користування кредитом в межах строку дії кредитного договору, з визначенням суми компенсації, що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів.

Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку. Документи, подані не в повному обсязі, повертаються позичальнику із зазначенням причин їх повернення.

Конкурсна комісія розглядає подані підприємствами документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає претенденту довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами. У разі відмови в наданні компенсації підприємству надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідченого банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період.

До участі у конкурсі не допускаються позичальники, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

Відділ агропромислового розвитку

Снігурівської РДА


Дата: 03.05.2018 | 16:31


Приєднуйтесь до нашої спільноти в Facebook:

Анонси подій

Читайте також:


Чи підтримуєте Ви вступ України до НАТО?

Loading ... Loading ...

Військова служба за контрактом у Збройних Силах України