Головна Статті Оголошення Герої
не вмирають!
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Електронне
звернення

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська центральна районна бібліотека

Керівництво та структурні підрозділи райдержадміністрації

Керівництво

Прізвище, ім’я та по батькові Посада Телефон
Зубрицький Іван Олександрович Голова райдержадміністрації 3-13-30
Верловицький Сергій Валерійович 
Перший заступник голови райдержадміністрації
з питань агропромислового розвитку, земельних відносин, фінансів, економічного розвитку, надання адмінпослуг, децентралізації та розвитку громадського суспільства
3-13-30
 –
Заступник голови райдержадміністрації
з питань соціального захисту, культури, молоді, спорту, туризму, розвитку інфраструктури, будівництва, екології, ЖКГ та цивільного захисту
3-13-30
Керівник апарату райдержадміністрації 3-10-04

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

1. Апарат районної державної адміністрації

(e-mail: snigurivka@mk.gov.ua)

 

Керівник апарату – 

тел., факс. 3-10-04

Основними завданнями апарату райдержадміністрації є здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства і розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги управлінням, відділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.

 

Відділ з організаційних питань та управління персоналом

Дигало Євгенія Володимирівна
начальник відділу з організаційних питань та управління персоналом
тел., факс:.3-29-73

(e-mail: cadry@snigurivka-rda.gov.ua,    cadry_sng@ukr.net)

Забезпечення взаємозв’язку голови райдержадміністрації з районною, міською та сільськими радами, прийняття участі в організації проведення виборів депутатів усіх рівнів, референдумів тощо згідно з чинним законодавством.

  • Реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі.
  • Забезпечення здійснення головою райдержадміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом.
  • Забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації;
  • Добір персоналу райдержадміністрації.
  • Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.
  • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
  • Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації.
  • Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
  • Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу

 

Відділ правового забезпечення та діловодства

Лисиця Ірина Іванівна
начальник відділу

тел. 3-21-39

(e-mail: lisicairina@snigurivka-rda.gov.ua)

Основними завданнями роботи відділу є:

документаційно-технічне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, ведення діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищних рад.

Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

Здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів центральних органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Портянко Любов Петрівна
начальник відділу

тел.3-16-76

(e-mail: buhgalter@snigurivka-rda.gov.ua,   buhsngrda@gmail.com)

Основними завданнями відділу є організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

 

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю.

П’янік Дмитро Миколайович
завідувач сектору

тел.3-10-04

(e-mail: inbox@snigurivka-rda.gov.ua,  admin-rda@ukr.net)

Основними завданнями відділу є підтримка постійного зв’язку з партіями та громадськими об’єднаннями, одержання інформації щодо їх діяльності, її узагальнення та аналіз.

Посилення взаємодії органів влади з політичними партіями, громадськими організаціями та формуваннями, підготовка необхідних матеріалів щодо використання потенціалу громадських організацій у вирішенні соціально-економічних проблем району, інформаційне забезпечення внутрішньої політики в районі, сприяння діяльності засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення), надання їм інформаційної та методологічної допомоги у висвітленні питань діяльності органів державної влади.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Зайцев Віктор Анатолійович
начальник відділу

тел.3-21-01

(e-mail: drv@snigurivka-rda.gov.ua,  snigvvdrv@ukr.net)

Основними завданнями відділу є:

– ведення Державного реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища;

– складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

 

2. Фінансове управління райдержадміністрації

Друзь Наталія Михайлівна
начальник управління

тел. 2-13-65

(e-mail: finance@snigurivka-rda.gov.ua,  snigurivkafu@ukr.net)

Завдання управління:

– у своїй діяльності керується законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішеннями місцевих рад, інструкціями, наказами та вказівками Міністерства фінансів України та фінансових органів вищестоящого рівня і забезпечує втілення в життя державної фінансової політики, аналізує показники розвитку економіки району, здійснює заходи по оздоровленню фінансового стану галузей місцевого господарства та збільшенню доходів бюджету;

– організовує роботу по складанню і виконанню районного бюджету відповідно до Законів України “Про бюджетну систему”, “Про місцеві ради та місцеве самоврядування. Розробляє пропозиції нормативів відрахувань від державних податків і доходів до бюджетів сільських та селищних рад, координує і подає методичну допомогу по складанню та виконанню цих бюджетів;

– на основі нормативів бюджетної забезпеченості, встановлених для районів, розробляє пропозиції по проектах нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя сільських і селищних рад з урахуванням рівня розвитку соціальної інфраструктури;

– здійснює контроль за дотриманням банками України правил касового виконання бюджету;

– веде облік та складання звіту про виконання районного бюджету, готує інформації, довідки місцевим радам про хід та підсумки виконання місцевих бюджетів, а також пропозиції про збільшення доходів бюджету;

– здійснює контроль за правильним і ефективним використанням коштів, що виділяються з бюджету, веде облік і контролює використання коштів, що передаються району з обласного бюджету.

Здійснює контроль за правильністю виплат та відшкодувань з бюджету, передбачених діючими нормативами;

– вирішує питання про відстрочення платежів і вносить пропозиції місцевим радам про надання пільг по податках і платежах до районного бюджету, проводить повернення за висновками державних податкових інспекцій;

– відповідно до рішень судових та адміністративних органів забезпечує повернення коштів громадянам за незаконно конфісковане майно та компенсацію витрат реабілітованим громадянам;

– бере участь в розробці нових механізмів і форм господарювання, аналізує тенденції і фінансові аспекти їх застосування, взаємовідносини з бюджетом та готує відповідні пропозиції з цих питань;

– відповідно до затверджених у районному бюджеті призначень здійснює фінансування заходів для розвитку місцевого господарства, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціального забезпечення, на утримання місцевих органів державної влади і управління та інших заходів і здійснює контроль за витрачанням коштів;

– здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних установах.

 

3. Відділ освіти райдержадміністрації

Мендус Любов Іванівна
начальник відділу

тел. 3-12-58

(e-mail: osvita@snigurivka-rda.gov.ua,  snigosvita2008@ukr.net)

Головним завданням відділу освіти є:

– реалізація державної політики в галузі освіти; організація виконання положень чинного законодавства, рішень органів державної виконавчої влади з питань освіти, наказів, рішень, розпоряджень, нормативних та інших документів Міністерства освіти, управління освіти державної адміністрації, рішень місцевої Ради;

– підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної території та сприяння органам місцевого самоврядування;

– організація навчально-методичного, кадрового забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки;

– управління закладами освіти, що належать до комунальної власності району в частині наданих повноважень, координація діяльності закладів освіти, що не належать до комунальної власності району;

– контроль за дотриманням власниками та керівництвом закладів освіти чинного законодавства з питань загальної середньої освіти, державних стандартів освіти у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах незалежно від форм власності;

– участь у реалізації рішень місцевого органу державної виконавчої влади, місцевої Ради з питань матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти відповідної комунальної власності, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу /харчування, медичне обслуговування, оздоровлення/.

 

4. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Голдун Світлана Миколаївна
начальник управління

Тел. 2-26-05

(e-mail: uszn@snigurivka-rda.gov.ua,  utszn_snigir@ukr.net)

Основними завданнями управління :

– забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;

– удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

– призначення та організація виплати пенсій, а після передачі функцій з призначення та виплати пенсій Пенсійному фонду – здійснення контролю за їх призначенням та виплатою.

– призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

– у межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

– забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

– сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

 

5. Відділ культури, молоді і спорту

Пєганова Анна Олександрівна
начальник відділу

Тел. 3-20-92

(e-mail: kultura@snigurivka-rda.gov.ua,  kultura-turizm@ukr.net)

Основними завданнями відділу культури, молоді і спорту є:

– реалізація державної культурної політики, управління кіномережею в районі, закладами, підприємствами культури і мистецтва Міністерства культури і мистецтв України та координація діяльності закладів культури, мистецтва і кіно, що діють на території району, незалежно від їх форм власності та відомчої підпорядкованості;

– розробка проектів цільових програм, прогнозування мережі державних культурно-освітніх закладів, кіномережі, комплексне вирішення проблем і забезпечення реалізації державних завдань з розвитку галузі в районі;

– створення умов для розвитку культурного потенціалу українського народу, сприяння розвитку національних культур інших народів, які проживають в районі;

– забезпечення охорони пам’яток історії та культури України;

– дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів, виконання працівниками галузі посадових інструкцій з питань охорони праці;

– контроль за дотриманням нормативно-правових вимог щодо публічної демонстрації кіно- відеофільмів у кінотеатрах, кіноустановках району;

– організація матеріально-фінансового забезпечення закладів культури та мистецтва, кіно Міністерства культури і мистецтв України.

 

6. Управління економічного розвитку райдержадміністрації

Козлова Світлана Федорівна
начальник управління

тел.3-17-87

(e-mail: econom@snigurivka-rda.gov.ua,  economrda@ukr.net)

Основними завданнями управління є :

– реалізація державної економічної політики та її регіональних напрямів;

– сприяння в комплексному економічному і соціальному розвиткові району, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвиткові району, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвиткові міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків

– сприяння ефективному проведенню економічних реформ , забезпечення раціонального використання виробного-технічного і наукового потенціалу району , його природних , трудових і фінансових ресурсів.

– Проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських фформувань, державна реєстрація змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі, пприпинення державної реєстрації, формування та ведення реєстраційних справ.

– Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ведення Державного реєстру прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, формування та ведення реєстраційних справ.

 

– Організація надання адміністративних послуг у Снігурівському районі.

– Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

– Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

– Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру.

– Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним, місцевим дозвільним органам.

– Видача суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органами.

 

7. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Суслєганова Наталія Петрівна
начальник відділу

тел. 3-18-74

(e-mail: uapr@snigurivka-rda.gov.ua,  uapr_sng@ukr.net)

Основними завданнями управління є :

– організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської

продукції та продовольства для регіональних потреб;

– економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району;

– здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування;

– забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 

8. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації

начальник відділу –

в.о. начальника відділу

Годових Світлана В’ячеславівна

тел. 3-14-78

(e-mail: arch@snigurivka-rda.gov.ua,  agi.sng@gmail.com)

Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

– аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

– координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

– забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

– забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства є:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;

– забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;

– підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;

– забезпечення на території району реалізації державної політики у промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту та зв’язку;

– участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку промисловості, галузей транспорту та зв’язку;

– участь у виконанні державних програм енергозбереження; участь у реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у промисловості, енергозбереженні, галузях транспорту та зв’язку;

– участь у визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, галузей транспорту та зв’язку, на внутрішньому та зовнішньому ринку, розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск імпортозамінної продукції, популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

 

– забезпечення створення і сталого функціонування місцевих ланок територіальних підсистем Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

– реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території.

– розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, наслідків Чорнобильської катастрофи.

– координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та наслідків, управління підпорядкованими силами цивільної оборони.

– визначення основних напрямів роботи у сфері цивільної оборони і захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

– здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних.

– організація підготовки і перепідготовки органів управління та сил цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

 

9. Архівний сектор райдержадміністрації

Деркач Наталія Володимирівна
завідувач сектору

тел. 2-11-53

Основними завданнями відділу є:

– реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

– координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

– внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

– здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

10. Служба у справах дітей райдержадміністрації

Наріжня Іванна Іванівна
начальник служби у справах дітей

тел.3-14-86

(e-mail: ssd@snigurivka-rda.gov.ua,  snigurivsky@gmail.com)

Основними завданнями служби є :

– реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

– визначення пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх, їх соціальному захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика серед неповнолітніх на відповідній території;

– розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх , забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин дитячій злочинності, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;

– координація зусиль управлінь, відділів райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них;

– формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.