Снігурівка » Економіка та фінанси
Головна Статті Оголошення Сторінка пам’яті
загиблих воїнів АТО
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Aa Aa Aa
K   K   K  

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Дозвільний центр Миколаївської ОДА Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська центральна районна бібліотека

Основні завдання відділу економіки райдержадміністрації

Основними завданнями відділу економіки райдержадміністрації є забезпечення на території району:

1) реалізації державної політики економічного і соціального розвитку;

реалізації державної цінової політики;

2) реалізації державної промислової політики;

3) реалізації регіональної політики та туризму;

4) реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно - приватного партнерства;

5) реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

6) реалізації державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

7) реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

Відділ економіки райдержадміністрації відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, доручень департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан і тенденції соціально – економічного розвитку, секторів і галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

4) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

5) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, а також інших регіональних програм, розробником яких є відділ;

8) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць району для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

9) забезпечує здійснення моніторингу стану виконання актів Президента України з економічних питань, аналізує стан впровадження програми економічних реформ, забезпечує висвітлення на веб - сайті Снігурівської районної державної адміністрації інформації про результати роботи комітету з економічних реформ при Снігурівській районній державній адміністрації;

10) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

11) розробляє та організовує реалізацію програм та заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення ефективності функціонування механізму державно-приватного партнерства;

12) готує пропозиції щодо:
погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
надання за рахунок коштів районного бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
інвестиційного попиту району про обсяги державних централізованих капітальних вкладень у пріоритетних галузях економіки і контроль за їх ефективним використанням;
створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

13) розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

14) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

15) здійснює моніторинг та аналіз внутрішньої торгівлі, побутових послуг і тенденцій розвитку споживчого ринку району, розробляє та організовує реалізацію відповідних заходів та програм;

16) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

17) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

18) здійснює розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму і курортів, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

19) забезпечує раціональне використання та збереження туристичних ресурсів, природно – рекреаційного та історико – культурного середовища на території району;

20) здійснює пропагування серед населення здорового способу життя, ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико – культурною спадщиною, природним середовищем;

21) бере участь у впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, розробці пропозиції щодо вдосконалення реалізації регіональної політики у сфері природоохоронної діяльності;

22) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами Снігурівської районної державної адміністрації участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

23) вживає заходів з розвитку міжрегіонального співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

24) координує роботу з реалізації в районі державних програм у сфері європейської інтеграції, готує пропозиції до заходів з їх реалізації та здійснює аналіз їх виконання, готує звітні матеріали;

25) готує висновки щодо економічної доцільності виділення коштів з резервного фонду районного бюджету та у межах своїх повноважень проекти відповідних розпоряджень голови Снігурівської районної державної адміністрації;

26) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

27) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Снігурівської районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

28) готує або бере участь у підготовці проектів угод (у тому числі регіонального розвитку), договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

29) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

30) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

31) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Снігурівської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

32) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

33) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

34) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

35) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

36) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; надає консультації з питань захисту прав споживачів;

37) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

39) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) організовує роботу щодо обробки персональних даних працівників відділу та забезпечує їх захист від незаконного доступу;

45) здійснює інші передбачені законом повноваження.