Головна Статті Оголошення Герої
не вмирають!
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Aa Aa Aa
K   K   K  

Оголошення про проведення щорічного районного конкурсу мікропроектів серед закладів загальної середньої освіти Снігурівського району

Снігурівська райдержадміністрація Миколаївської області оголошує щорічний районний конкурсу мікропроектів серед закладів загальної середньої освіти Снігурівського району в 2018 році.

Конкурс проводиться відповідно до вимог Положення про порядок проведення щорічного районного конкурсу мікропроектів серед закладів загальної середньої освіти Снігурівського району, затвердженого рішенням№6 Снігурівської районної ради від 15.06.2018 року (Положення додається).

Згідно рішення конкурсної Комісії з відбору мікропроектів, поданих на щорічний районний конкурс мікропроектів серед закладів загальної середньої освіти Снігурівського району від 20 червня 2018 року строк подачі документів для відбору проектів на конкурс з 2 липня по 1 серпня 2018 року.

Документи на конкурс подаються згідно додатка 1 Положення про порядок проведення щорічного районного конкурсу мікропроектів серед закладів загальної середньої освіти Снігурівського району до відділу економіки Снігурівської райдержадміністрації за адресою: 57303м.Снігурівка, вул. Центральна, буд. 72, каб. № 311, 3 поверх. Режим роботи: з понеділка по четвер – з 8-00 до 17-00, п’ятниця – з 8-00 до 16-00. Перерва на обід – з 12-00 до 12-45

Телефон для довідок 31478, електронна адреса economrda@ukr.net.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

16 червня 2018 року № 6

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення щорічного районного конкурсу мікропроектів

серед закладів загальної середньої освіти Снігурівського району

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок проведення щорічного районного конкурсу мікропроектів серед закладів загальної середньої освіти Снігурівського району (далі –Конкурс).

1.2. Метою Конкурсу є: підтримка учнівських ініціатив щодо вирішення нагальних проблем закладів загальної середньої освіти Снігурівського району, налагодження ефективного діалогу з владою та учнівським самоврядуванням, виховання у здобувачів освіти патріотичного ставлення до свого рідного краю та розвиток особистих лідерських якостей учнівського активу освітніх закладів.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

об’єднання ресурсів учнівської молоді, педагогічного колективу та органів місцевої влади Снігурівського району для розв’язання значущих проблем місцевого розвитку;

відбір мікропроектів з метою надання за рахунок коштів районного бюджету фінансової підтримки учнівських ініціатив щодо вирішення нагальних проблем освітніх закладів Снігурівського району;

поширення позитивного досвіду, набутого у процесі вирішення проблем місцевого значення;

підвищення рівня самоорганізації учнівської молоді та внутрішнього розвитку навчальних закладів;

1.4. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти Снігурівського району, офіційно зареєстровані молодіжні громадські організації Снігурівського району, які в установлений строк надали райдержадміністрації проект та конкурсну документацію.

1.5. Пріоритетними напрямами Конкурсу є:

– облаштування Wi-Fi (Інтернет) в навчальному закладі;

– оздоблення зон загального користування в навчальних закладах (холи, коридори, гардероб, сходи та ін.);

– облаштування навчальних зон в класних кімнатах та відпочинкових (рекреаційних ) зон в освітніх закладах;

– облаштування сучасного інтер’єру актової зали, їдальні, бібліотеки в школі; – створення відпочинково-ігрових зон для активного, пасивного відпочинку дітей в школі (ігрові зони для початкової школи, лабіринти, тіньові навіси, лавки, рухливі ігри тощо;.

– упорядкування пришкільної території сучасними ландшафтними рішеннями;.

– облаштування спортивної зони (футбольне поле, гімнастичне та фізкультурне обладнання, спортмайданчики, бігові доріжки;.

– створення навчально-дослідних зон (природничого напряму, творчого, трудового навчання, розмітки дорожнього руху та інші);

– організація безпеки навчального закладу (відеонагляд, тривожна кнопка, тощо);

– організація транспортної зони (під’їзд, огорожа господарських зон, стоянки для транспорту тощо).

Розділ 2. Умови проведення конкурсу

2.1. До участі в Конкурсі запрошуються заклади загальної середньої освіти Снігурівського району, офіційно зареєстровані молодіжні громадські організації Снігурівського району.

2.2. Для проведення відбору мікропроектів Снігурівська районна державна адміністрація спільно з районною радою створює конкурсну Комісію з відбору мікропроектів (далі – Комісія), до складу якої входять представники структурних підрозділів райдержадміністрації, районної ради, депутати районної ради та представники громадських організацій Снігурівського району.

Склад Комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України,розпорядженнями Снігурівської райдержадміністрації та цим Положенням.

Основними завданнями Комісії є проведення оцінки та конкурсного відбору мікропроектів серед закладів загальної середньої освіти Снігурівського району.

Відповідно до покладених на неї завдань Комісія:

  1. оцінює відповідність мікропроектів вимогам, передбаченим цим Положенням;
  2. проводить конкурсний відбір мікропроектів;
  3. за результатами оцінювання надає райдержадміністрації переліки мікро- проектів, що відповідають вимогам;
  4. повідомляє заявників про результати проведеної оцінки та відбору.

Формою роботи Комісії є засідання.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше 50% членів її складу.

Засідання Комісії веде голова. Підготовку матеріалів на засідання забезпечує секретар.

Рішення Комісії вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії вважається вирішальним.

Рішення Комісії фіксуються в протоколі засідання, який підписується головуючим та секретарем та надсилається всім членам Комісії.

На першому засіданні Комісії затверджуються строки подачі документів на Конкурс та визначається дата проведення конкурсного відбору проектів.

Строк подачі документів для відбору – до 30 днів.

Проведення конкурсного відбору здійснюється протягом 30 днів після завершення прийняття документів.

2.3. Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті райдержадміністрації, на офіційному сайті районної ради та доводиться до відома загальноосвітніх навчальних закладів.

В оголошенні зазначаються:

– умови проведення відбору мікропроектів;

– місце та строки прийому документів;

– форми подання мікропроектів та перелік документів (додаються);

– адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються роз’яснення.

2.4. Конкурсанти подають до відділу економіки райдержадміністрації заявку і пакет конкурсних документів, зазначених у додатку 1 до цього Положення.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у поданих ним документах.

Якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього Порядку, мікропроект не приймається на розгляд Комісії та не допускається до конкурсного відбору.

2.5. За підсумками конкурсного відбору переможцям Конкурсу виділяються кошти з районного бюджету на здійснення видатків, передбачених проектом-переможцем.

2.6. Реалізація проектів, визнаних переможцями конкурсу, здійснюється протягом поточного року. Обсяги фінансування проектів-переможців з районного бюджету визначаються рішенням Снігурівської районної ради про районний бюджет на відповідний рік в обсязі, що не перевищує 50 тис. грн. на кожний проект.

2.7. Закупівля товарів, робіт та послуг під час реалізації проекту здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.8. Моніторинг реалізації мікропроектів здійснює Комісія на підставі інформації (звітів) про використання коштів з районного бюджету в розрізі об’єктів і заходів, яку заявники надають головному розпоряднику коштів щомісяця до 10 числа, наступного за звітним.

2.9 Протягом місяця з дати завершення реалізації мікропроекту, заявник надає головному розпоряднику коштів районного бюджету підсумковий звіт про результати реалізації мікропроекту.

Розділ 3. Критерії та порядок оцінки проектів

Мікропроекти оцінюються за п’ятибальною системою і такими критеріями:

3.1. Повнота і правильність оформлення обов’язкового пакета документів;

3.2. Відповідність мікропроекту пріоритетним напрямам Конкурсу.

Проекти можуть відповідати одному або декільком пріоритетним напрямам конкурсу.

3.3. Реалістичність проекту, зокрема:

– наявність чітко сформульованої проблеми, що має бути вирішена;

– визначення оптимальних методів реалізації мікропроекту;

– вимірність і конкретність очікуваних результатів;

– пріоритетність мікропроекту для безпосередньої участі учнівської молоді у реалізації ініціативи;

– практичний досвід роботи конкурсантів з проблемою, на вирішення якої спрямовано розроблений проект.

3.4. Економічна ефективність проекту:

– співвідношення витрат та очікуваних результатів проекту;

– вартість товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації проекту.

3.5. Результативність проекту:

– очікуваний результат у якісному та кількісному виразі;

– вплив на рівень надання освітянських послуг.

Додаток 1

до Положення

Форма

подання мікропроектів серед закладів загальної середньої освіти Снігурівського району

  1. Зміст проектної заявки

1. Зміст проектної заявки.

2. Загальна характеристика проектної заявки.

3. Проект.

3.1. Анотація проекту.

3.2. Детальний опис проекту:

-опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект;

-мета і завдання проекту;

-основні заходи проекту;

-план-графік реалізації заходів проекту;

-очікувані якісні та кількісні результати від реалізації проекту;

4. Бюджет проекту.

4.1. Загальний бюджет проекту.

4.2. Очікувані джерела фінансування.

5. Інформація про учасників проекту.

6. Додатки.

2.Загальна характеристика проектної заявки.

Назва мікропроекту
Заявник
Пріоритетні напрямки згідно п.1,5 Положення
Мета і завдання проекту
Кількість чоловік, на яких поширюється проект
Період реалізації проекту (з (місяць/рік) до (місяць/рік))
Очікуваний обсяг фінансування за рахунок коштів районного бюджету
Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника
Телефон, факс, e-mail заявника
Прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за реалізацію проекту

3. Проект

3.1. Анотація проекту (не більше 2 сторінок на окремих аркушах).

3.2 Детальний опис проекту, зокрема:

– опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект;

– мета і завдання проекту;

– основні заходи проекту;

– план-графік реалізації заходів проекту;

– очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту;

– фотографії, на яких зафіксовано стан реалізації проекту до початку виконання робіт та після їх завершення.

4. Бюджет проекту

4.1. Загальний бюджет проекту

№п/п Найменування заходів, що здійснюються за проектом Загальна вартість(тис.грн.) Джерела фінансування
Районний бюджет Інші учасники проекту (у разі фінансування)
1
2
Разом:

4.2. Очікувані джерела фінансування

№п/п Джерела фінансування Сума
(тис. грн)
Частка у % від загального обсягу фінансування проекту
1 Фінансування за рахунок коштів районного бюджету
2 Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту
Загальний обсяг фінансування

5. Інформація про учасників проекту.

Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, його місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту.

6. Додатки.

У разі необхідності зазначається додаткова інформація .


Дата: 21.06.2018 | 16:11


Приєднуйтесь до нашої спільноти в Facebook:

Анонси подій

Читайте також:


Чи підтримуєте Ви вступ України до НАТО?

Loading ... Loading ...

Військова служба за контрактом у Збройних Силах України